KALMIA RESIDENCE

.


Kalmia Exterior deck 

Kalmia Exterior breakfast nook

Kalmia Exterior roof line


Kalmia Interior kitchen

Kalmia Interior kitchen island

Kalmia Interior kitchen range

Kalmia Interior kitchen cabinets

Kalmia Interior breakfast table

Kalmia Interior breakfast nook

Kalmia Interior tub and tile

Kalmia Interior bath tile

Architecture: ASONE

 

 

 

 

 

Back to top